Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Právo a legislativa > Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky

V této sekci naleznete veškeré informace k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. února 2018: V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 29.1.2018 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 13/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací ...

10. ledna 2018: Formuláře podle vyhlášky č. 503/2006 Sb.

8. ledna 2018: V souvislosti s účinností novely stavebního zákona byla vydána dne 7.12.2017 ve Sbírce zákonů vyhláška č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., ...

15. prosince 2017: Dne 31. 7. 2017 byl na stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které spravuje Ministerstvo vnitra zveřejněn stejnopis částky č. 82, jehož součástí je i zákon č. 225/2017 Sb., kterém se mění zákon č. 183 ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven