Přehled platných právních předpisů

Rubrika obsahuje platné zákony a vyhlášky vztahující se k problematice územního plánování a stavebního řádu. Aktuální plné texty předpisů jsou po vyplnění konkrétního čísla právního předpisu k dispozici na Portálu veřejné správy    .

16. února 2009: Informace o normách ČSN, které mají návaznost na právní předpisy z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven