Novelizace vyhlášky č. 268/2009 Sb.

24.10.2017: Novelizací byla provedena transpozice části směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v oblasti technické specifikace pro dobíjecí stanice a vodíkové čerpací stanice.