Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Informace a aktuality > Ve sbírce mezinárodních smluv vyšlo nové ...

Ve sbírce mezinárodních smluv vyšlo nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině

29.03.2017: Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2017 Sb. m. s. ze dne 10. 2. 2017 bylo vyhlášeno nové znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině.
Evropská úmluva o krajině (dále jen „Úmluva“), připravená z iniciativy orgánů Rady Evropy ve Štrasburku a podepsaná dne 20. října 2000 ve Florencii, vstoupila v mezinárodní platnost dne 1. března 2004. Jménem České republiky byla Úmluva podepsaná ve Štrasburku dne 28. listopadu 2002 a po ukončení ratifikačního procesu dne 1. října 2004 vstoupila v platnost.

V roce 2016 přistoupilo Ministerstvo životního prostředí na základě dlouhodobých zkušeností s aplikací Úmluvy k návrhu úpravy překladu Úmluvy, tzv. corrigendu. Návrh nového překladu Úmluvy byl projednán s odpovědnými resorty včetně MMR.

Veřejný on-line přístup do Sbírky mezinárodních smluv je k dispozici zde    .
Příslušnou částku sbírky mezinárodních smluv zároveň najdete na této stránce ke stažení.

Další informace o Úmluvě jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí zde    .

Připojené soubory