Jste zde: Úvodní strana > Územní a bytová politika > Územní plánování a stavební řád > Informace a aktuality > Informace o prodloužení výzvy č. 9 IROP ...

Informace o prodloužení výzvy č. 9 IROP „Územní studie“ a ukončení výzev č. 2 IROP „Územní plány“ a č. 3 IROP „Regulační plány“

24.03.2017: ŘO IROP oznámil, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“.
ŘO IROP oznámil, že dne 24. 3. 2017 byla vydána aktualizace textu 9. výzvy „Územní studie“. Předmětem aktualizace je prodloužení příjmu žádostí do 10. 10. 2017, do 14:00, a změna alokace výzvy na 150 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

Výzva byla vyhlášena v říjnu roku 2015 a v současné době jsou předloženy projekty v hodnotě přibližně 30 mil. Kč. Díky prodloužení termínu příjmu žádostí mají možnost předkládat své žádosti i další žadatelé (obce s rozšířenou působností), kteří by původně stanovený termín nestihli. Více informací naleznete zde

 ŘO IROP dále informoval, že výzvy č. 2 „Územní plány“ a č. 3 „Regulační pány“ budou ukončeny dne 31. 3. 2017 v 14:00 tak, jak stanovují texty výzev. Další výzvy v těchto aktivitách ŘO IROP neplánuje.