Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Podpora regionů > Informace a aktuality > Ministr Lukl rozhodl o prodloužení ...

Ministr Lukl rozhodl o prodloužení termínu příjmu žádostí

30.09.2013: Rozhodnutím ministra č. 120/2013 byl prodloužen termín ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 v dotačním titulu č. 2 do 31. října 2013.
V návaznosti na dokumentaci programu 117D91 a zásady podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013“ čj. 27142/2013-52 schválené Rozhodnutím ministra č. 103/2013 ze dne 27. srpna 2013, vyhlásil ministr pro místní rozvoj Lukl prodloužení termínu příjmu žádostí ve výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2013 vydané pod  č.j. 25695/2013-52 ze dne 8. srpna 2013 v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v rámci dotačního titulu č. 2 do dne 31. října 2013.

Bližší informace naleznete v tomto odkazu.    

Kategorie:

Aktuality