Statistiky cestovního ruchu 2016

Statistika cestovního ruchu České republiky za rok 2016, informace o příjezdech zahraničních návštěvníků, o výjezdech občanů ČR do zahraničí, o domácím cestovním ruchu a devizových příjmech z cestovního ruchu, resp. z mezinárodního pohybu osob, a výdajích na cestovní ruch ČR.
Údaje ze statistického šetření příjezdového cestovního ruchu slouží ke stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků České republiky v členění na turisty, jednodenní návštěvníky a tranzitující osoby. Nabízejí odpovědi na otázky typu: počet příjezdů, průměrná délka pobytu zahraničního turisty, navštívená místa, průměrné výdaje na osobu a den a jejich struktura v členění dle země původu, důvod návštěvy a spokojenost s pobytem v ČR apod. Výsledky šetření jsou jedním z hlavních zdrojů dat pro konstrukci poptávkové strany Satelitního účtu cestovního ruchu ČR. Výsledky jsou zveřejňovány ve čtvrtletní periodicitě.

    Prezentace - Příjezdový cestovní ruch za 1. čtvrtletí 2016 [PDF, 12.96MB]
    Prezentace - Příjezdový CR za 2. čtvrtletí 2016 - 1.pololetí 2016 [PDF, 10.99MB]
    Prezentace - Příjezdový cestovní ruch za 3. čtvrtletí 2016 [PDF, 5.71MB]
    Prezentace - příjezdový cestovní ruch - celý rok 2016 [PDF, 21.53MB]

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven