Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Vývoj v roce 2016 stále pozitivní

Vývoj v roce 2016 stále pozitivní

25.08.2016: Český cestovní ruch zaznamenal v 1. pololetí meziroční nárůst příjezdů do hromadných ubytovacích zařízení ČR celkem 6,6 %, z toho dosáhl u nerezidentů 6,5 % a u rezidentů 6,7 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních.
V absolutním vyjádření se jednalo o více než 7,9 mil. osob, z toho 4,1 mil. zahraničních a téměř 3,8 mil. tuzemských hostů. Tradičně nejvíce nerezidentů přijelo z Německa – přes 880 tis. osob, meziročně + 9,2 %). Na druhém místě byli turisté ze Slovenska (287 tis. osob, meziročně +12,4 %). V pořadí třetí byli turisté z Polska (262 tis. osob, meziročně + 18,5 %), tedy opět ze sousední země. Pro Českou republiku je významné především, to, že se v posledním období zvyšují příjezdy z okolních států, které pro nás představují nejvýznamnější partnery co do počtu turistů i jednodenních návštěvníků.
 


V regionálním členění bylo u všech krajů vykázáno meziroční zvýšení příjezdů zahraničních návštěvníků. Vedle dominantního postavení hlavního města, do kterého v 1. polovině roku přicestovalo 2 660 601 hostů (téměř 65 % hostů) byl s velkým odstupem na 2. místě Karlovarský kraj (269 tis. osob, + 8,5 %) a Jihomoravský kraj (231 tis. osob, + 10,6 %).

Tuzemští návštěvníci využívali nejvíce ubytování v  hlavním městě (475 tis. osob, meziročně + 14,2 %), v Jihomoravském kraji (418 tis. osob, + 5,3 %) a v Královéhradeckém kraji (403 tis. osob, + 3,9 %). I u tuzemského cestovního ruchu došlo k většímu či menšímu meziročnímu nárůstu počtu příjezdů u všech krajů České republiky.

Lázeňská ubytovací zařízení navštívilo za leden a červen 158 tis. nerezidentů (meziročně + 5,9 %) a 211 tis. rezidentů (+ 5,1 %), z toho samotný Karlovarský kraj 147 tis. nerezidentů (+ 5,5 %) a 62 tis. rezidentů (+ 14,2 %). Nejvíce lázeňských hostů přijelo do ČR z Německa (87 tis., + 14,4 %), Ruska (25,5 tis., - 12,6 %) a možná trochu překvapivě z Tchaj-wanu (8,9 tis., + 35,2 %).
 
zpracovalo MMR ČR dle údajů ČSÚ ze srpna 2016
Další informace:                 https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr    
                                              https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-2-ctvrtleti-2016_