Jste zde: Úvodní strana > Regionální politika a cestovní ruch > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Celkové výdaje cestovního ruchu v ...

Celkové výdaje cestovního ruchu v národním hospodářství vzrostly meziročně o 1,5 % a dosáhly 238 miliard Kč

24.03.2016: Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. Dle údajů ČSÚ z 1. března tvořil v roce 2014 necelá 3 % HDP a jeho podíl na celkové zaměstnanosti byl 4,4 %. Zaměstnáno v něm bylo 225 tisíc osob.
Všichni návštěvníci, kteří trávili svou dovolenou v České republice, vyprodukovali celkové výdaje cestovního ruchu v hodnotě 238 miliard Kč. Tyto výdaje jsou vyjádřeny ukazatelem celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu v národním hospodářství. Z nich tvořil příjezdový cestovní ruch necelých 61 %, resp. 144 mld. Kč. Zbývající dvě pětiny vyprodukovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu (94 mld. Kč).

V roce 2014 zaměstnávalo odvětví cestovního ruchu 225,3 tisíce osob, což bylo meziročně zhruba stejně jako před rokem. Zaměstnanci tvořili 81 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oboru 19 %. Z celkového počtu zaměstnanců pracovalo přes 90 % na dobu neurčitou. Ženy s 53 % mírně převyšovaly muže. Z pohledu vzdělání byli nejsilnější skupinou středoškolsky vzdělané osoby, které tvořily 83 % zaměstnanců v cestovním ruchu, dále pak vysokoškolsky vzdělaní (10 %). Z národnostního pohledu bylo 4,5 % nerezidentů. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství je zhruba stejný jako před rokem a činil 4,4 %.

72 % zaměstnanců pracovalo v oborech charakteristických pro cestovní ruch. Jednalo se především o odvětví pohostinství (téměř 50 tis. osob), dále služby ubytovacích zařízení (34,6 tis. osob), osobní dopravy (26 tis. osob) a cestovních kanceláří a agentur. Své služby turistům poskytovalo také téměř 60 tisíc osob v odvětvích souvisejících s cestovním ruchem, kam patří například výroba map, suvenýrů nebo upomínkových předmětů, obchodní činnosti, spoje a telekomunikace nebo činnosti v oblasti nemovitostí.

Více se dozvíte na tomto odkaze:
https://www.czso.cz/csu/czso/satelitni_ucet_cestovniho_ruchu    .
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/modul_zamestnanosti_cestovniho_ruchu