Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování

Přehled o stavu plnění úkolů pro územní plánování vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena