Regionální rozvoj

V oblasti regionální politiky ministerstvo pro místní rozvoj vypracovává a uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie, poskytuje pomoc prostřednictvím podpůrných programů a po živelních a jiných pohromách mimořádného rozsahu připravuje strategie obnovy postižených území. V rubrice naleznete mimo jiné znění koncepčních a strategických dokumentů, programových zásad, navazující informace a metodiky.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena