PRES > Akce > Monitorovací výbor programu URBACT

Monitorovací výbor programu URBACT

Termín konání: 29. 11. 2022 8:30 - 18:30 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Brno

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ: 65

POPIS AKCE:
Monitorovací výbor programu URBACT plní monitorovací roli implementace programu URBACT. V rámci orgánu jsou zastoupeny jednotlivé členské státy zapojené do programu URBACT, EK a relevantní zapojené orgány a instituce včetně subjektů společného zájmu. Zasedání monitorovacího výboru se konají na pravidelné půlroční bázi zpravidla v ČS předsedajícím Radě EU.

OBSAH:
Program Monitorovacího výboru programu URBACT se odvíjí od monitorovací a poradní role orgánu pro ŘO OP URBACT i ČS, který je zodpovědný zejména za schvalování rozpočtu včetně jednotlivých výzev, sledování plnění priorit programu a fungování jednotlivých sítí měst. Kromě těchto funkcí se monitorovací výbor věnuje také specifickým bodům souvisejícím s programem URBACT a urbánním rozvojem. Konkrétní zaměření jednání bude do značné míry záviset na výsledné podobě připravovaného programu URBACT IV a napojení na Evropskou městskou agendu.

GESTOR:
Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Michal Koníček, tel: 224 864 116, e-mail: Michal.Konicek@mmr.cz  
Mgr. Jan Jelínek, tel. 224 864 041, e-mail: jan.jelinek@mmr.cz