EUKN Policy Lab

Typ akce: Seminář
Termín konání: 14. 7. 2022 14:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: on-line

PLÁNOVANÝ POČET ÚČASTNÍKŮ:  50

POPIS AKCE
EUKN Policy Lab se zaměří na téma digitalizace a inovace pro města všech velikostí. Policy Lab také představuje příležitost k diskusi témat později projednávaných v rámci UDG a DG UM, konkrétně na praktické nastavení koordinace politik s ohledem na Novou Lipskou chartu se zaměřením na její digitální dimenzi a inovace.

OBSAH:
Workshop se zaměřením na propojení Nové lipské charty (NLCH) a jejích návazných dokumentů a Územní agendy 2030 ve městech a funkčních územích. Důraz bude kladen zejména na digitální dimenzi NLCH a inovace.

Velká různorodost českých regionů a rozptýlené rozmístění obyvatelstva představuje již dlouhou dobu výzvu z hlediska infrastruktury a veřejných služeb. Výzvu, kterou by mohla pomoci vyřešit digitální a inovativní řešení.

Pro obce a města však může být obtížné orientovat se v tak rozsáhlé nabídce možností a najít správný program pro získání financování z EU. Právě touto problematikou se bude tento Policy Lab zabývat. Na jedné straně dojde ke zmapování stávajících možností na úrovni EU a na druhé straně k výměně zkušeností mezi místními samosprávami.

Více informací na: https://digitalizaceainovacepromstavec.splashthat.com

GESTOR:
18 - Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
 
KONTAKTNÍ OSOBY:
Mgr. Michal Koníček, tel: 224 864 116, e-mail: Michal.Konicek@mmr.cz  
Mgr. Jan Jelínek, tel. 224 864 041, e-mail: Jan.Jelinek@mmr.cz