Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR

Stanoviska a metodiky odboru stavebního řádu MMR
Zobrazuji články 41 až 47 z celkem 47

8. března 2013: Odbor stavebního řádu MMR zpracoval v souvislosti s novelou stavebního zákona pracovní pomůcky k aplikaci § 96 stavebního zákona - územní souhlas a § 104 stavebního zákona - jednoduché stavby, terénní úpravy a ...

8. března 2013: Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo ke změně § 2, k doplnění nového ...

12. září 2012: Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

17. února 2011: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ve věci umístění zařízení a staveb pro včelařské účely v nezastavěných územích na lesních nebo zemědělských pozemcích.

31. května 2010: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 (nový stavební zákon)

31. května 2010: Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního plánování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č.50/1976 Sb. (starý stavební zákon)

27. listopadu 2009: 26.11.2009 - S dotazy položenými zástupci MMR při společných jednáních s MPO a SEI konaných dne 26.1.2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy

Zobrazuji články 41 až 47 z celkem 47

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven