Povolování provádění staveb

Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena