Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

16.02.2009:  Na základě iniciativy obou zemí z roku 2004 byla v dubnu 2006 ustavena Česko - německá pracovní skupina pro spolupráci v oblasti územního rozvoje. Za českou stranu jsou členy této pracovní skupiny zástupci MMR, ...

13.02.2009: Zásady postupu „Závěrečného vyhodnocení akce“ u programů financování reprodukce majetku hrazených pouze ze státního rozpočtu ČR.

28.01.2009: Statistiky bydlení v Evropské unii z roku 2004 v české i anglické verzi. Statistika bydlení v Evropské unii 2005/2006 v anglické verzi

27.01.2009: Strategie regionálního rozvoje představovala základní koncepční dokument regionální politiky pro období před vstupem a pro první roku po našem vstupu do EU. Jejím cílem bylo vymezit rámce pro přípravu programových ...

27.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj vydává metodiku pro přípravu, hodnocení, schvalování a realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst. Tyto plány jsou významným prostředkem pro čerpání ze strukturálních fondů Evropské ...

27.01.2009: Regional Development Strategy od the Czech Republic for the Period 2007-2013 (Summary), Translation Prague 2007.

27.01.2009: Na svém jednání dne 18. července 2007 schválila Vláda ČR Postup při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007–2013.

27.01.2009: Dne 27.7.2007 byl v souladu s harmonogramem prací oficiálně odeslán do Evropské komise programový dokument Integrovaného operačního programu (IOP).

27.01.2009: S cílem zjednodušit a zvýšit transparentnost systému rozdělování evropských fondů v programovacím období 2007-2013 zajistilo ministerstvo pro místní rozvoj webovou formu žádosti pro předkládání projektových záměrů, a ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně