Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

02.04.2009: Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda dnes přijal polskou ministryní pro regionální rozvoj Elzbietu Bienkowskou. Tématem diskuse byly možnosti zjednodušení  čerpání strukturálních fondů, reakce na finanční ...

02.04.2009: Ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda uvítal fakt, že Poslanecká sněmovna PČR na svém dnešním zasedání pustila do 2. čtení návrh novely Zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.

02.04.2009: Ministr Cyril Svoboda přednesl v pondělí 9. března projev před poslanci Saského zemském sněmu v Drážďanech.

02.04.2009: Tato norma stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku.

01.04.2009: Kritéria dle čl.47 nařízení komise (ES) 1828/2006  V příloze naleznete vstupní kritréria projednána s evropskou komisí pro doložení problémovosti zóny v rámci IPRM v IOP.

29.03.2009: Sdělení MMR k prodloužení termínu podávání žádostí o dotace v roce 2004 v rámci dotačního titulu 7 Programu obnovy venkova a o dotace akcí k odstraňování povodňových škod z roku 2002 na majetku obcí do 3000 obyvatel

29.03.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") oznamuje, že výsledné návrhy krajských výběrových výborů na udělení dotací na základě žádostí o dotace v roce 2003 jsou postupně zveřejňovány na webu ...

INFORMAČNÍ CENTRUM
+420 224 861 282
+420 224 861 138
info@mmr.cz Po a St 8.00-17.00hod.
Aktivity ministryně