Jste zde: Úvodní strana > Informace o portálu

Informace o portálu

Portál je určen pro zpracovatele strategických dokumentů, řídící orgány programů ESIF, odbornou i lackou veřejnost a další instituce a subjekty zabývající se strategickou prací. Portál má za cíl poskytovat metodické návody pro zlepšování kvality veřejný politik a strategií a obecně strategických nástrojů, stejně tak informovat o činnostech a aktuálním dění v oblasti strategické práce ve veřejné správě České republiky.

Portál vznikl na základě potřeby Ministerstva pro místní rozvoj
  • realizovat opatření vycházející z Implementačního plánu pro strategický cíl 1: Modernizace veřejné správy Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, část IV. Strategické řízení a plánování ve veřejné správě.
  • posílit strategické řízení a plánování při přípravě a realizaci programového období 2014-2020 (programy ESI fondů a Dohoda o partnerství vychází mimo jiné ze strategických dokumentů, jejich kvalita tak výrazně ovlivňuje ESI fondy resp. pomocí ESI fondů je dosahováno naplňování národních cílů a politik; klíčové bude sledovat a hodnotit soulad Dohody o partnerství a programů se strategickými dokumenty a hodnotit příspěvek ESI fondů k plnění cílů těchto strategií).

Portál má za cíl informovat o těchto oblastech:
  • implementace metodických nástrojů strategické práce, zejména uplatňování Metodiky přípravy veřejných strategií v praxi, její doplňování, aktualizaci a provazování s obdobnými dokumenty na krajské, městské a obecní úrovni,
  • rozvoj technických nástrojů strategické práce, zejména Databáze strategií,
  • zavádění dalších nástrojů pro rozvoj strategické práce jako např. hodnocení kvality strategií a jejich realizace, hierarchizace strategii, rozvoj kapacit pro strategickou práci ve veřejné správě,
  • metodická podpora, vzdělávání a další činnosti zkvalitňující strategickou práci.

Portál poskytne uživatelům nejen informace ve výše uvedených oblastech, ale i informace o činnosti platforem, projektech a nejlepších příkladech majících vztah ke strategické práci.

Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době spravuje Databázi strategií, kde jsou k nalezení schválené strategické dokumenty veřejné správy. Více informací o Databázi strategií naleznete v příslušných záložkách tohoto portálu. Samotnou Databázi strategií naleznete v tomto odkazu    .

Portál strategické práce navazuje na předcházející portál veřejné strategie, který sloužil především k informování o průběhu, vstupech a přínosech Metodiky přípravy veřejných strategií. Detailní informace o této Metodice jsou uvedeny v jednotlivých záložkách.

Novinky

27.11.2017: V listopadu 2017 zorganizovalo MMR seminář k projednání Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020.

04.10.2017: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR v pořadí osmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

03.10.2017: Ministerstvo pro místní rozvoj jako gestor strategického řízení a plánování ve veřejné správě uspořádalo 21.9.2017 diskusní seminář ke strategické práci s vazbou na přípravu strategických dokumentů pro programové ...

25.05.2017: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v květnu na MMR v pořadí sedmé jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

27.03.2017: Ve dnech 23. - 24. března se v Praze uskutečnilo další jednání mezinárodní sítě TC 11 Public Administration and Governance (PAG).

20.03.2017: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v březnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

20.03.2017: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v březnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

19.01.2017: Zápisy z jednotlivých jednání PSDS ke stažení.

15.12.2016: V prosinci proběhlo na MMR páté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

15.12.2016: V prosinci proběhlo na MMR páté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

13.10.2016: V říjnu proběhlo v Akademii veřejného financování na MMR v pořadí čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

13.10.2016: V říjnu proběhlo v Akademii veřejného financování na MMR v pořadí čtvrté jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

23.06.2016: V rámci českého předsednictví V4 se v Ostravě uskutečnilo neformální setkání ministrů států V4+4 k budoucnosti Kohezní politiky

25.02.2016: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v únoru na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

25.02.2016: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v únoru na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

31.01.2016: 26. ledna proběhlo v Praze neformální setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) v rozšířeném složení o delegace Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska (V4+4), během ...

09.10.2015: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

09.10.2015: Za účasti náměstkyně O. Letáčkové proběhlo v říjnu na MMR další jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

11.08.2015: V rámci českého předsednictví V4 plánuje MMR kulatý stůl ke strategickému plánování a kohesní politice EU ve formátu V4+4

10.06.2015: Dne 28. května 2015 proběhlo diskusní setkání na téma „Veřejné strategie v české praxi“ organizované Ernst and Young.

09.06.2015: Ve čtvrtek 21. května 2015 se v Praze na Novotného lávce uskutečnila tematická Sekce Zdravých měst věnovaná tématu strategického řízení a metodám kvality ve veřejné správě.

01.06.2015: Dne 18. května proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj v pořadí již šesté jednání Pracovní skupiny Databáze strategií.

10.05.2015: Dne 29. dubna proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

10.05.2015: Dne 29. dubna proběhlo na Ministerstvu pro Místní rozvoj úvodní jednání Expertní skupiny pro strategickou práci.

09.04.2015: Cílem Ministerstva pro místní rozvoj je zvýšení kvality strategií a strategických nástrojů ve veřejné správě. Potřeba vyplývá nejen z národních zájmů, ale požadavek vznesla i Evropská komise v souvislosti s podporou ...