Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

10.02.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na muzea zřizovaná státem nebo krajem a podpoří tak kulturní rozvoj ...

08.02.2016: Ministryně Karla Šlechtová na dnešním jednání vlády představila materiál s názvem Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství v programovém období 2014–2020. Cílem aktualizovaných pravidel je efektivní řízení ...

08.02.2016: Ministryně Karla Šlechtová byla v neděli 7. února hostem pořadu Partie na televizi Prima. Hlavním tématem byl nový zákon o zadávání veřejných zakázek a čerpání evropských dotací. Moderoval Tomáš Hauptvogel.

07.02.2016: Mediální reakce na článek z www.Echo24.cz z 6. 2. 2016.

05.02.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v posledních dvou dnech vedlo intenzivní jednání se zástupci Bulharska. Cílem setkání byla vzájemná výměna zkušeností s integrovanými nástroji využívanými k rozvoji území. Dvoudenní ...

04.02.2016: Zhruba měsíc a půl zbývá do začátku mezinárodní regionální konference OSN „Evropský Habitat“, která se bude konat ve dnech 16.-18. března 2016 v Praze. Akce se zúčastní zástupci zemí celé severní polokoule ...

04.02.2016: Čtvrtletní monitorovací zpráva (ČMZ) je pravidelný výstup finančního monitoringu programů v období 2007–2013, právě byla vydána zpráva za poslední čtvrtletí roku 2015.

29.01.2016: Pro zájemce připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

28.01.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj v průběhu listopadu minulého roku vyhlásilo výzvy z národních programů v oblasti podpory bydlení, obnovy a rozvoje venkova, cestovního ruchu a podpory na pořízení územních plánů. Příjem ...

28.01.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo další trojstranné setkání řídicích orgánů evropských fondů, expertů JASPERS a zástupců Evropské komise. Cílem jednání bylo zajištění včasné přípravy a hladkého schvalování ...