Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

24.10.2014: Účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob zemřelých bez dědiců na veřejném pohřebišti budou obcím od 1. listopadu 2014 uznány jako dílčí část nákladů na pohřbení. Vhodné je uložení urny ...

23.10.2014: Od chvíle, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo 30. června 2014 výzvu na podporu kulturního dědictví, probíhá intenzivní hodnocení podaných projektů. První čtyři z nich již získaly rozhodnutí o poskytnutí ...

23.10.2014: Ve sdělovacích prostředcích je čas od času uváděn statistický údaj, dle kterého Českou republiku navštívilo celkem 7 mil. zahraničních turistů (2013), pramen: Český statistický úřad. Zdrojem této informace je ...

22.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

21.10.2014: Ministryně Karla Šlechtová dnes (21. října 2014) oznámila personální změny na Ministerstvu pro místní rozvoj.

17.10.2014: Náměstkyní pro Národní orgán pro koordinaci ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové bude od 1. listopadu Olga Letáčková. Dosavadní ředitelka úseku řízení kohezní politiky ministerstva ve funkci vystřídá náměstka ...

16.10.2014: Fotografická soutěž Vyfoť projekt, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj – Národní orgán pro koordinaci, se i letos těšila velkému zájmu široké veřejnosti. Během letních měsíců přihlásili fotografové do ...

16.10.2014: Nový program spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) dostává konkrétní podobu. Na webových stránkách www.sn-cz2020.eu jsou již od dnešního dne (15. 10.) k dispozici informace pro ...

15.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady pořádá propagační akce programů nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE a programům meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE a ESPON 2020 ...

14.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Národní orgán pro koordinaci, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: asistent/-ka.