Vítáme Vás na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj

Tiskové zprávy, reakce, aktuality

31.10.2014: Ministryně pro místní rozvoj reaguje na projekt NENEN.cz, který ostře kritizuje Národní elektronický nástroj.

31.10.2014: Valné shromáždění OSN v roce 2013 rozhodlo o tom, že poslední říjnový den učiní Světovým dnem měst. Letošním tématem je ŘÍZENÍ TRANSFORAMCE MĚST. V České republice je věcným gestorem tohoto programu Ministerstvo pro ...

31.10.2014: Rada Asociace krajů jednala v Liberci s ministryní Karlou Šlechtovou o nastavení systému čerpání fondu EU v nadcházejícím období 2014 – 2020, ale i o roli ministerstva jako gestora regionální politiky.

30.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Národní orgán pro koordinaci, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: metodik/metodička pro oblast auditu.

29.10.2014: Vyšší ochrana spotřebitele v případě úpadku cestovní kanceláře, zamezení podvodného jednání některých cestovek, zpřesnění podmínek pro pojištění záruk v případě úpadku. To vše obsahuje novela vládního návrhu zákona ...

27.10.2014: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se 28. října 2014 od 20.00 hodin zúčastní tradičního slavnostního předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu.

24.10.2014: Účelně vynaložené náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků osob zemřelých bez dědiců na veřejném pohřebišti budou obcím od 1. listopadu 2014 uznány jako dílčí část nákladů na pohřbení. Vhodné je uložení urny ...

23.10.2014: Od chvíle, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo 30. června 2014 výzvu na podporu kulturního dědictví, probíhá intenzivní hodnocení podaných projektů. První čtyři z nich již získaly rozhodnutí o poskytnutí ...

23.10.2014: Ve sdělovacích prostředcích je čas od času uváděn statistický údaj, dle kterého Českou republiku navštívilo celkem 7 mil. zahraničních turistů (2013), pramen: Český statistický úřad. Zdrojem této informace je ...

22.10.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územně a stavebně správní, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: referent/-ka pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.