Záloha z Národních dotací > Územní plánování > Rok 2018 - dotační titul "Územní plán"

Rok 2018 - dotační titul "Územní plán"

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 44 ze dne 13. 10. 2017 vyhlásila ke dni 18. 10. 2017 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace (s možností víceletého financování) z programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ pro rok 2018 – dotační titul „Územní plán“. Lhůta pro příjem žádostí končí 28. 12. 2017 ve 12.00 hodin.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena