Záloha z Národních dotací > Rozvoj regionů > Poskytování státní pomoci po živelní nebo jiné pohromě > Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území

Metodika k postupům podle zákona o státní pomoci při obnově území

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena