Úpadek Cestovní kanceláře Relaxace s.r.o.

Úpadek Cestovní kanceláře Relaxace s.r.o.

2. 6. 2017

Ministerstvo obdrželo oznámení od České podnikatelské pojišťovny, a. s. o úpadku Cestovní kanceláře Relaxace s. r. o. Ministerstvo požádalo příslušný živnostenský úřad o prošetření podezření ze závažného porušení zvláštního zákona a o zrušení živnostenského oprávnění. Dále ministerstvo požádalo o provedení živnostenské kontroly a zahájilo kroky vedoucí k objasnění podezření ze spáchání správního deliktu.

Úpadek Cestovní kanceláře Relaxace s.r.o.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena