Téměř dvě miliardy korun na podporu 39 muzeí v českých regionech

Téměř dvě miliardy korun na podporu 39 muzeí v českých regionech

28. 2. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo hodnocení kolové výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu, která byla zaměřená na podporu muzeí zřizovaných krajem nebo státem, jejichž průměrná návštěvnost za poslední tři roky překročila 30 000 návštěvníků. Ze 44 předložených projektů bylo podpořeno 39 projektů celkovou částkou 1,646 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekty jsou zaměřené zejména na tvorbu nových expozic, stavební obnovu muzeí v souvislosti se zvýšením ochrany sbírkových fondů nebo na budování nových depozitářů.

Téměř dvě miliardy korun na podporu 39 muzeí v českých regionech

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena