Stát je prostřednictvím krajů a obcí garantem důstojného pohřbívání

Stát je prostřednictvím krajů a obcí garantem důstojného pohřbívání

30. 10. 2017

Svátek zesnulých, nebo též Dušičky, je určen vzpomínce na ty, kteří již nejsou mezi námi. Je i vhodnou příležitostí k zamyšlení nad tím, jaký my sami máme vztah k zemřelým. Vypravit příbuznému důstojný pohřeb a zajistit vlastní místo na pohřebišti by mělo být samozřejmostí. Tato povinnost není vymahatelná, je však mravním závazkem. Stále je mnoho těch, kteří neodcházejí z tohoto světa obklopeni nejbližšími. Roste počet lidí osamělých, nebo lidí, kterým rodiny důstojný pohřeb nezajistí.

Stát je prostřednictvím krajů a obcí garantem důstojného pohřbívání

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena