Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody je třeba naplnit reálnou spoluprací

Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody je třeba naplnit reálnou spoluprací

8. 5. 2017

V keňském hlavním městě Nairobi, sídle Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), bylo zahájeno týdenní jednání Řídicí rady, které je letos zaměřeno na plnění cílů a vizí obsažených v dokumentu „Nová agenda pro města“, schváleném v říjnu 2016 na závěr summitu OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“. Během prvního jednání Řídicí rady vystoupila jménem ČR i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Ministryně Šlechtová se také bilaterálně setkala s předsedou Valného shromáždění OSN Peterem Thomsonem.

Šlechtová v Nairobi: Mezinárodní dohody je třeba naplnit reálnou spoluprací

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena