„Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

„Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

24. 8. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj od listopadu 2016 realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvality projektového řízení v rámci MMR, a nově i Centra pro regionální rozvoj a agentury CzechTourism.

„Rozvoj projektové kanceláře MMR II.“

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena