NEN splnil náročné podmínky certifikace

NEN splnil náročné podmínky certifikace

14. 2. 2017

Národní elektronický nástroj (NEN) pro evidenci veřejných zakázek úspěšně prošel certifikací, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů. Certifikace na soulad s legislativou byla vydána dne 13.2.2017 jediným akreditovaným orgánem v České republice, společností Relsie spol. s.r.o.

NEN splnil náročné podmínky certifikace

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena