MMR: Neziskové organizace mohou žádat o podporu pro rok 2018

MMR: Neziskové organizace mohou žádat o podporu pro rok 2018

20. 11. 2017

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Na tyto oblasti podpory vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO). Žádosti o neinvestiční dotace mohou organizace podávat od dnešního dne do 18. prosince 2017.

MMR: Neziskové organizace mohou žádat o podporu pro rok 2018

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena