MMR: Chystáme novou podobu Strategie regionálního rozvoje

MMR: Chystáme novou podobu Strategie regionálního rozvoje

24. 7. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo „Zprávu o uplatňování Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (SRR ČR), vyhodnocení za roky 2014-2016“. Ze zprávy plyne řada zásadních doporučení, jejichž zapracování do současné podoby SRR ČR 2014-2020 by znamenala zásadní změnu celé podoby dokumentu.

MMR: Chystáme novou podobu Strategie regionálního rozvoje
Připojené soubory

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena