Ministryně Šlechtová: Další rozvoj měst? Nutná reforma Programu OSN pro lidská sídla!

Ministryně Šlechtová: Další rozvoj měst? Nutná reforma Programu OSN pro lidská sídla!

7. 9. 2017

Včera skončilo v New Yorku dvoudenní zvláštní zasedání části Valného shromáždění OSN, jehož tématem byla spolupráce při naplňování závazků obsažených v „Nové agendě pro města“, schválené všemi členskými státy OSN v říjnu 2016. Podkladem pro jednání byla zpráva obsahující jak hodnocení dosavadního fungování Programu OSN pro lidská sídla (UN-Habitat), tak doporučení pro nezbytné zvýšení efektivity a transparentnosti tohoto tematického programu. Delegaci České republiky vedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, jejíž pracovní program zahrnoval také řadu bilaterálních jednání – např. s ekvádorskou ministryní pro rozvoj měst a bydlení Maríou Alejandrou Vicuña a s první náměstkyní generálního tajemníka OSN Aminou Mohammed.

Ministryně Šlechtová: Další rozvoj měst? Nutná reforma Programu OSN pro lidská sídla!

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena