Hranice 30 miliard překročena. IROP a stovky úspěšných projektů

Hranice 30 miliard překročena. IROP a stovky úspěšných projektů

25. 5. 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP) má již 1 811 schválených projektů za více než 30,7 mld. korun, kterým je postupně vydáváno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně snaží vyjít vstříc potřebám žadatelů a příjemců. Revizemi výzev a semináři pro žadatele a příjemce usiluje za pomoci dotací o vyvážený rozvoj v regionech České republice.

Hranice 30 miliard překročena. IROP a stovky úspěšných projektů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena