Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

22. 11. 2017

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 hlásí další úspěchy. Z celkové částky určené na realizaci společných projektů je již podepsáno 110 smluv o poskytnutí dotace za 131,9 milionů EUR, což činí 88,8 % z celkové alokace. Zbytek alokace by měl být rozdělen ještě do konce tohoto roku.

Hranice 110 schválených projektů v česko-saském pohraničí překročena

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena