Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

18. 7. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes organizovalo Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 pro více než 140 hostů. Akce se uskutečnila jako součást probíhající debaty na národní úrovni v rámci přípravy budoucího programového období.

Evropské fondy po roce 2020: Důraz na klíčové priority

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena