Čerpání evropských fondů: Tečka za programovým obdobím 2007-2013

Čerpání evropských fondů: Tečka za programovým obdobím 2007-2013

4. 4. 2017

Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007-2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR1. Minulý týden odeslala Česká republika závěrečné dokumenty za všechny programy do Bruselu. Přínosy podpořených projektů se úspěšně promítají do každodenního života naprosté většiny obyvatel ČR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena