66 milionů Kč na opravu mostů a silnic, které byly zničeny přírodní pohromou

66 milionů Kč na opravu mostů a silnic, které byly zničeny přírodní pohromou

7. 4. 2017

Více než 66 milionů rozdělila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mezi 39 postižených obcí v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2016. Obce se tak dočkají potřebných financí na výdaje, s nimiž v rozpočtu nepočítaly.

66 milionů Kč na opravu mostů a silnic, které byly zničeny přírodní pohromou

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena