Z EU fondů vyčerpáno 610 miliard korun

Z EU fondů vyčerpáno 610 miliard korun

19. 1. 2016

Vláda ČR včera projednala pravidelnou informaci o stavu čerpání prostředků v programovém období 2007–2013, kterou vládě ČR předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Zpráva obsahuje zejména údaje o finančním čerpání. Vyplaceno je již přes 90% prostředků.

Z EU fondů vyčerpáno 610 miliard korun

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena