Vyjádření MMR k problematice nezaknihovaných akcií a státních podniků

Vyjádření MMR k problematice nezaknihovaných akcií a státních podniků

21. 11. 2016

Na základě písemného podnětu z Ministerstva dopravy, aby Ministerstvo pro místní rozvoj dalo metodický výklad jak postupovat v případě nezaknihovaných akcií u státních podniků, které se chtějí účastnit veřejných zakázek, poskytuje MMR toto stanovisko:

Vyjádření MMR k problematice nezaknihovaných akcií a státních podniků

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena