Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání

Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání

31. 10. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě výzvy na podání žádosti o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Cílem výzev je vybudování dostatečného množství kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti v předškolním věku a umožnit tak rodičům těchto dětí snazší a lepší zapojení na trh práce. Výzvy jsou určené pro integrované projekty realizované v rámci Integrovaných teritoriálních investic (ITI) a Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) na území aglomerací, které si podporu předškolního vzdělávání stanovily jako jednu ze svých priorit. Celkem je v obou výzvách připraveno více než 872 mil. Kč. Příjem žádostí bude zahájen 10. 11. 2016.

Více mateřských škol. Nové výzvy z IROP navýší kapacity pro předškolní vzdělávání

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena