Stát garantem důstojného pohřbívání (České pohřebnictví v číslech)

Stát garantem důstojného pohřbívání (České pohřebnictví v číslech)

2. 11. 2016

Svátek zesnulých, nebo též Dušičky, je určen vzpomínce těch, kteří již nenávratně odešli, a snad je i příležitostí k zamyšlení, jaký sami máme vztah k památce zesnulých blízkých. Povinnost vypravit příbuznému důstojný pohřeb a zajistit mu hrobové místo na pohřebišti není právně vymahatelná, přesto se jedná o mravní závazek nanejvýš důležitý. A ne každý odchází z tohoto světa obklopen nejbližšími, vzrůstá počet lidí osamělých, nebo těch, jejichž rodiny z různých důvodů nezajistí, nebo ani nemohou zajistit důstojný pohřeb a hrob.

Stát garantem důstojného pohřbívání (České pohřebnictví v číslech)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena