Stanovisko k možnostem řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě

Stanovisko k možnostem řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě

2. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo možnosti řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě.

Stanovisko k možnostem řešení otázky zohlednění sociálních aspektů v autobusové dopravě

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena