Prováděcí právní předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Prováděcí právní předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

1. 6. 2016

Ve Sbírce zákonů byly dne 31. května 2016 publikovány tři prováděcí právní předpisy k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prováděcí právní předpisy k zákonu o zadávání veřejných zakázek

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena