Příprava velkých projektů z evropských fondů

Příprava velkých projektů z evropských fondů

28. 1. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj zorganizovalo další trojstranné setkání řídicích orgánů evropských fondů, expertů JASPERS a zástupců Evropské komise. Cílem jednání bylo zajištění včasné přípravy a hladkého schvalování tzv. velkých projektů v programovém období 2014–2020 a posílení vzájemné spolupráce.

Příprava velkých projektů z evropských fondů

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena