Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

7. 9. 2016

V Praze se dnes konalo další jednání Rady pro evropské strukturální a investiční fondy (ESI fondy) na pracovní úrovni. Pod vedením Olgy Letáčkové, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů, projednali členové návrh revize Dohody o partnerství, stav plnění předběžných podmínek a další aktuální otázky spojené s čerpáním fondů EU.

Pracovní Rada pro ESI fondy projednala aktuality o programovém období 2014–2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena