NKÚ doporučuje v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek podniknout kroky, které MMR již realizuje

NKÚ doporučuje v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek podniknout kroky, které MMR již realizuje

18. 4. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj souhlasí se závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu, že elektronizace veřejných zakázek je správnou cestou k zefektivnění procesu veřejného investování a získání přehledu nad děním při zadávání veřejných zakázek. Národní elektronický nástroj (NEN) umožňuje zadavatelům realizovat stejné zadávací postupy jako na elektronických tržištích. Ukončením systému elektronických tržišť a stanovením NEN jako centrálního tržiště tak bude zachován výstup projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a zároveň dojde k úspoře finančních prostředků v odhadované výši až 80 mil. Kč.

NKÚ doporučuje v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek podniknout kroky, které MMR již re

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena