Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2015

Ministerstvo zveřejnilo Vybrané údaje o bydlení 2015

26. 8. 2016

Jako každoročně, i letos vydává MMR bulletin z oblasti politiky bydlení, do něhož vybírá z existujících datových zdrojů některé údaje vztahující se k této problematice, včetně mezinárodního srovnání. Takto získaná souborná data slouží resortu jako jeden z podkladů pro jeho analytickou a koncepční práci a současně umožňují informování odborné veřejnosti. Zvláštní pozornost je v letošní publikaci věnována kontextu bydlení seniorů v mezinárodním srovnání.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena