Městská agenda pro EU stvrzena Amsterdamským paktem

Městská agenda pro EU stvrzena Amsterdamským paktem

1. 6. 2016

V posledních dnech byl v Amsterdamu pod vedením nizozemského předsednictví v Radě podepsán Amsterdamský pakt formalizující Městskou agendu pro EU (dále jako Městská agenda). Jedná se o cestu, jak městům v Evropě umožnit lépe ovlivňovat legislativu EU, směřovat nástroje financování prostřednictvím různých fondů do měst a zajistit výměnu zkušeností městských samospráv napříč Evropou.

Městská agenda pro EU stvrzena Amsterdamským paktem

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena