Karla Šlechtová: Posilujeme posmrtná práva člověka, aby s jeho ostatky bylo zacházeno slušně a s úctou

Karla Šlechtová: Posilujeme posmrtná práva člověka, aby s jeho ostatky bylo zacházeno slušně a s úctou

1. 4. 2016

Ministryně splnila slib a tak už je nyní znění novely zákona o pohřebnictví a dalších zákonů v mezirezortním připomínkovém řízení. Před rokem byla Ministerstvem pro místní rozvoj zahájena reforma pohřebnictví, která pomůže zkultivovat podnikatelské prostředí a účinněji ochránit lidskou důstojnost i po smrti člověka. Budou jasnější dosud velmi neostře vymezená pravidla. Nekalé praktiky a neuctivé zacházení s lidskými pozůstatky a ostatky, které jsou bohužel stále běžnější, budou tvrdě postihovány přímo Ministerstvem pro místní rozvoj jako hlavním inspekčním orgánem v pohřebnictví.

Karla Šlechtová: Posilujeme posmrtná práva člověka, aby s jeho ostatky bylo zacházeno slušně a s úct

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena