Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů

Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů

8. 12. 2016

Zástupci čtyř generálních ředitelství Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj a představitelé řídicích orgánů jednotlivých programů hodnotili ve středu končící rok na výročním jednání v Praze. Na programu byla důležitá témata týkající se stavu čerpání, plnění předběžných podmínek, integrovanému systému řízení rizik, nebo problematika využívání finančních nástrojů.

Evropská komise zhodnotila čerpání evropských fondů

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena