Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

20. 8. 2015

Dnes v 9:30 začíná další online přenos na twitterovém účtu Ministerstva pro místní rozvoj. Hlavním tématem bude druhá výzva v Integrovaném regionálním operačním programu tzv. „Územní plány“. Tato výzva je aktivitou specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje a je vyhlášena od 31. července 2015. Žadatelé mohou v monitorovacím systému vytvořené kompletní žádosti předkládat od 14. září 2015 do 31. března 2017. Předmětem projektů může být pořízení územního plánu obce s rozšířenou působností nebo jeho změna.

Živě: Online přenos semináře k IROP (Územní plány)

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena