Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu

Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu

15. 7. 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá legislativní radě vlády návrh zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v souvislosti s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání. Jejich obsah je nezbytné přenést do vnitrostátního právního řádu do dubna 2016.

Zákon o zadávání veřejných zakázek míří na vládu

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena