Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

10. 7. 2015

Dnes byla ve Sbírce zákonů publikovaná vyhláška č. 171/2015, s účinností od 1. srpna 2015, kterou se mění vyhláška 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, která upřesňuje podmínky změny profilu zadavatele. Zároveň dochází k úpravě formulářů F52 – Oznámení profilu zadavatele a F53 Zrušení profilu zadavatele.

Změna vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a nále

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena